دانلود رایگان


سيستم هاي توليد انعطاف پذير - دانلود رایگاندانلود رایگان در این فایل سیستم های تولید انعطاف پذیر, مورد پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده, فهرست مطالب, و منابع تحقیق با فرمت word دراختیار شما قرار م

دانلود رایگان سيستم هاي توليد انعطاف پذير مقدمه
در جهان صنعتي امروز، به توليد به عنوان يك سلاح رقابتي نگريسته مي شود و سازمانهاي توليدي در محيطي قرار گرفته اند كه از ويژگيهاي آن مي توان به افزايش فشارهاي رقابتي، تنوع در محصولات، تغيير در انتظارات اجتماعي و افزايش سطح توقع مشتريان اشاره كرد. محصولات در حالي كه بايد بسيار كيفي باشند، تنها زمان كوتاهي در بازار مي مانند و بايد جاي خود را به محصولاتي بدهند كه با آخرين ذائقه، سليقه و يا نياز مشتريان سازگار هستند. بي توجهي به خواست مشتري و يا قصور در تحويل به موقع ممكن است بسيار گران تمام شود. شرايط فوق سبب گرديده تا موضوع اطلاعات براي سازمانهاي توليدي از اهميت زيادي برخوردار شود. از طرف ديگر، آخرين بررسيها حاكي از آن است كه استراتژي رقابتي مبتني بر بازار خود نيز به تدريج در حال گذر است وچشم انداز استراتژيك رقابت در آينده مبتني بر منابع خواهد بود. به عبارت ديگر در حالي كه شركتها امروزه موفقيت را در تبعيت و استفاده درست از قوانين، فرصتها و شرايط ديكته شده توسط بازار مي دانند، استراتژي مبتني بر منابع بر اين موضوع تاكيد دارد كه منفعت و موفقيت بيشتر با اتكا بر مزيتها و منابع منحصر به فرد و قابل اطمينان شركت و سرمايه گذاري به منظور توسعه و حفاظت از آنها حاصل خواهد شد.
البته منابع توليدي مورد نظر تنها شامل سرمايه، زمين، ماشين آلات و تجهيزات نمي شوند، بلكه بناي توليد نسل آينده بر تاكيد و
توجه به اطلاعات، مديريت دانش و توجه ويژه به مسئله آموزش افراد خواهد بود.
وضعيت به وجود آمده و تحولات صورت گرفته مذكور در حوزه فعاليتهاي توليدي، اگرچه خود حاصل به كارگيري گسترده و همه جانبه فناوريهاي اطلاعاتي در اين حوزه است، ولي در عين حال باعث توجه مضاعف سازمانها و شركتهاي توليدي به مقوله اطلاعات و فناوريهاي مرتبط با آن شده است. اين تحقيق با هدف تبيين موضوع فوق صورت گرفته است و سعي دارد تا نقش و تاثير فناوري اطلاعات در وضعيت كنوني توليد و ساخت كالاها را به تصوير بكشد. اهميت اين بررسي از آنجا ناشي مي شود كه چند سالي است در كشور، افزايش تعداد واحدهاي توليدي و به تبع آن تحقق نسبي فضاي رقابتي باعث گرديده تا توجه توليدكنندگان و شركتهاي صنعتي به كيفيت محصولات، افزايش سهم بازار و مسئله صادرات معطوف گردد. از همين رو به نظر مــي رسد دانستن تحولات صورت گرفته در بخشهاي توليدي جوامع پيشرفته مي تواند در تعيين و شناخت بهتر مسيري كه سازمانهاي توليدي و صنعتي كشور براي ارتقاي توان رقابتي خود بايد طي كنند موثر واقع شود. در اين مقاله شرح داده خواهد شد كه چگونه توسعــه هاي اخير در حوزه فناوري اطلاعات به ويژه هوش مصنوعي و سيستم هاي خبره، وضعيت توليد در جوامع صنعتي را دگرگون ساخته است.
توليد انعطاف پذير
در پايان قرن بيستم توليد انعطاف پذير جاي خود را به توليد انبوه داده است.
در عصر كنوني با تغيير شيوه هاي توليد، چهره زندگي دگوگون خواهد شد.
توليد انعطاف پذير فلسفه اي متفاوت دارد كه در آن رابطه بين قيمت، تعداد، كيفيت و سود برقرار مي گردد كه با تفكرات گذشته متفاوت است.
گفته مي شود مشكل كمبود زمين يكي از دلايل شكل گيري سيستم توليد انعطاف پذير است.
توانايي خلق مزيت نسبي و رقابتي در محيط پويا و پرتحول صنعت امروزي يك ارزش است.
توليد انعطاف پذير سياست نسبتاً جديدي است كه توسط شركتهاي موفق براي توسعه و افزايش رقابت به كار گرفته مي شود.
بااستفاده از توليد انعطاف پذير مي توان انواع محصولات متناسب با نياز مشتري را توليد كرد.
كارگران تنها زماني به توليد انعطاف پذير پاسخ مي دهند كه نوعي حس تعهد دوجانبه موجود باشد.
اين نكته قابل انكار نيست كه در هيچ قرني حجم تغييرات و سرعت تحول در تمام زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، و هنري به شدت اين قرن نبوده است.
در واقع مي توان گفت قرن 20 قرني است گسترده بين دوانقلاب، انقلابي در آغاز قرن و انقلابي در پايان آن.
انقلاب آغازين همانا ظهور توليد انبوه و پايان گرفتن توليد دستي است و انقلاب پاياني ظهور توليد انعطاف پذير و خاتمه يافتن عصر توليد انبوه است. اكنون جهان در عصري جديد به سرمي برد، عصري كه در آن دگرگوني شيوه هاي توليد محصولات و ساخته هاي بشر چهره زندگي را يكسره دگرگون خواهد كرد.
هنري فورد و آلفرداسلون مدير جنرال موتورز معتقدند توليدات صنعتي راه را براي ورود به عصر توليد انبوه هموار ساخت و آي جي تويودا و تااي چي او هنو در شركت تويوتا پيشگام توليد انعطاف پذير شدند.
اين مقاله به دنبال آن است كه بيان كند توليد انعطاف پذير و كاركرد آن چيست و چگونه مي توان آن را به تمام گوشه و كنار جهان برد، به گونه اي كه همگان از آن منتفع شوند. توليد انعطاف پذير چيست؟ شايد بهترين راه براي تبيين اين سيستم مقايسه آن با توليد دستي و توليد انبوه است.
يك توليدگر دستي از كارگران بسيار ماهر و ابزارهاي ساده اما انعطاف پذير استفاده مي كند تا دقيقاً آنچه را كه مشتري مي خواهد بسازد. در مجموع مشخصات توليد دستي از اين قرار است:
O وجود نيروي كاري كه در طراحي، ماشين كاري و اندازه كردن مهارت داشته باشد؛
O وجود سازماندهي غيرمتمركز؛
O به كارگيري ماشين آلات چندمنظوره؛
O حجم بسيار پايين توليد.
توليدگر انبوه در طراحي محصولات از متخصصان استفاده مي كند اما اين محصولات توسط كارگران نيمه ماهر و ماهر ساخته مي شود. اين محصولات در حجم بسيار توليد مي شود. در اين سيستم توليدگر به منظور افزايش كارايي و كاهش قيمت از ايجاد هرنوع نوآوري جلوگيري مي كند و اين امر به دليل وجود روشهاي كاري يكسان، محيط كاري را براي كاركنان ملال آور و فاقد روح مي گرداند.
در مقابل توليد انعطاف پذير مزاياي توليد دستي و توليد انبوه را با يكديگر تلفيق كرده و از قيمت بالاي اولي و انعطاف ناپذيري دومي اجتناب مي كند. بنابراين توليدگر انعطاف پذير براي توليد محصولات بسيار متنوع، افرادي را از همه سطوح سازماني و با مهارتهاي مختلف گردآورده و به صورت گروهي به كار مي گيرد، و نيز از ماشين آلاتي استفاده مي كند كه هم به طور فزاينده خودكار هستند و هم بسيار انعطاف پذير. در توليد انعطاف پذير در مقايسه با توليد انبوه، همه چيز را به ميزان كمتر مورد استفاده قرار مي دهند. يعني نيروي انساني موجود، فضاي لازم براي توليد، سرمايه اي كه صرف ابزارآلات مي شود. نيروي مهندسي لازم براي به وجودآوردن محصول جديد و زمان مورد نياز براي ساخت محصول جديد، همه و همه را به مراتب تقليل مي دهد. همچنين ميزان موجودي موردنياز به مقدار معتنابهي كمتر مي شود.
اساساً توليد انعطاف پذير فلسفه اي متفاوت دارد كه در آن رابطه اي بين قيمت، تعداد، كيفيت، سود برقرار مي گردد، كه با تفكرات گذشته متفاوت است. طبق نظر مديران سنتي رابطه زير بين سود، مقدار قيمت و هزينه وجود دارد:
=R سود=P قيمت =C هزينه =Q تعداد
R = Q(P-C)
به نظر مديران، تعداد محصولات فروخته شده، قيمت فروش و هزينه سه عاملي هستند كه به طور مستقل مي توان آنها را كنترل كرد. در سيستم توليد انبوه، مديران مي خواستند با بالابردن حجم توليد، هزينه ها را كاهش دهند. روش توليد انعطاف پذير، تفكر ديگري است؛ برخلاف تفكر توليد انبوه كه محصول با كيفيت را گرانتر مي داند، توليد انعطاف پذير بر اين اساس كار مي كنند كه محصول با كيفيت، لزوماً با هزينه هاي بالا توليد نمي شود.
در يك تحقيق كلارك و فوجي موتو در مورد شيوه هاي توليد انبوه و انعطاف پذير به چهار تفاوت اصلي بين اين دو شيوه توليد رسيدند. اين چهار تفاوت عبارتند از: 1 - تفاوت در شيوه رهبري 2 - كار گروهي 3 - ارتباط با ديگران 4 - تكوين همزمان.
در اين چهار مورد است كه اعمال شيوه هاي انعطاف پذير به كار سرعت مي بخشد و از ميزان نيروي كار مي كاهد.
O رهبري : توليدكنندگان انعطاف پذير بدون استثنا از نوعي رهبري به نام شوسا(SHUSA) كه تويوتا پيشگام آن بود، استفاده مي كنند. شوسا به معني كارفرما است. او رهبر گروهي است كه وظيفه اش طراحي و مهندسي محصول جديد و آماده كردن براي توليد است. در بهترين شركتها مقام شوسا داراي قدرت بسياري است و چه بسا اين مقام بيشترين انگيزه را ايجاد مي كند و كارمندان در پي موقعيتي هستند كه آنها را به اين مقام نزديك كند.
O كار گروهي: با بررسي دومين عنصر توسط كلارك و فوجي موتو، يعني گروه كاري منسجم، مشكل رهبري آشكارتر شد. چنانكه گفته شد، شوسا گروه كوچكي را براي اجراي پروژه تكوين محصول، گرد مي آورد. اعضاي اين گروه همه از بخشهاي اجرايي شركت هستند، نظير بخشهاي ارزيابي بازار، طراحي محصول، طراحي صنعتي، تكنولوژي پيشرفته، طراحي تفصيلي، مهندسي توليد و عمليات كارخانه، البته افراد گروه پيوند خود را با بخشهاي اجرايي مربوطه حفظ مي كنند. ولي در طول برنامه آنها مشخصاً تحت فرمان شوسا هستند. اينكه آنها چگونه در گروه عمل كنند، امري كه قضاوتش با شوسا است، انتصاب بعدي آنها را تعيين مي كند كه ممكن است در گروه تكوين ديگري باشد.
O ارتباط با يكديگر: مسئله دانش مشترك اعضاي سازمان را با مشخصه ديگري از توليد انعطاف پذير يعني ارتباط با يكديگر آشنا مي كند. در اين سازمانها اعضاي گروه رسماً متعهد مي شوند كه دقيقاً كاري را انجام دهند كه همه اعضاي گروه بر سر آن به توافق رسيده اند.
O تكوين همزمان: با توجه به سه مورد قبلي، به علت تماس مستقيم و رو در رويي افراد با يكديگر، مراحل كار به طور همزمان و به موازات همديگر انجام مي گيرد مثلاً در شركتهاي خودرو كه استراتژي انعطاف پذير را اعمال مي كنند توليد قالب را همزمان با طراحي آغاز مي كنند و...
در پي تحقيق ديگري كه توسط رابرت و تامپسون انجام گرفته است، آنها بر اين اعتقاد هستند كه اولين گام براي تبديل شدن به سازمان انعطاف پذير شناسايي اتلاف است. از ديد تايچي دراوهنو پايه گذار روش JIT ، اتلاف چيزي است كه باعث ايجاد ارزش در محصول يا خدمت نمي شود. ارزش چيزي است كه به يك مشتري آگاه انگيزه مي دهد تا براي محصول پول بپردازد. بدين ترتيب هر چيزي كه در فرايند وجود دارد و جلو ايجاد محصول كامل با زمان تحويل مناسب را مي گيرد. اتلاف محسوب مي شود.
در استراتژي توليد انعطاف پذير با شناسايي عوامل اتلاف، مجموعه اي از اهداف بدون اتلاف را شناسايي كرده و براي دستيابي به آنها برنامه ريزي مي شود. اين عوامل عبارتند از:
َ مشتري گرايي (نارضايتي مشتري صفر)؛
َ رهبري (ناهماهنگي صفر)؛
َ سازماندهي انعطاف پذير (كاغذ بازي صفر)؛
َ مشاركت (نارضايتي صفر)؛
َ معماري اطلاعات (اطلاعات بي فايده صفر)؛
َ فرهنگ بهبود (خلاقيت از دست رفته صفر)؛
َ توليد انعطاف پذير (كارهاي بدون ارزش افزوده صفر)؛
َ مديريت تجهيزات انعطاف پذير (خرابي و نقص صفر)؛
َ مهندسي انعطاف پذير (فرصت از دست رفته صفر).
در نهايت استفاده از نمودار رادار مي تواند وضعيت سازماني را ازلحاظ دوري يا نزديكي نسبت به هدف اصلي، يعني سيستم انعطاف پذير بازگو كند. در مقياس موردنظر، عدد 5 بدترين وضعيت (حالت توليد انبوه) را نشان مي دهد. نهايتاً وقتي به هدف اصلي نزديك مي شود كه چندضلعي در سطح يك قرار گيرد.
اساساً پيشگام توليد انعطاف پذير شركت تويوتا در ژاپن است. بنابه گفته نويسنده كتاب ماشيني كه جهان را دگرگون كرد. شركت تويوتا به يك سيستم توليدي نياز داشت كه موجودي اقلام فراوان نداشته باشد. در سال 1950 توليد سالانه تويوتا به ميزان 2هزار و 685 دستگاه خودرو بود. اين در حالي بود كه شركت فورد تنها در يك كارخانه اش هرروز تعداد 7 هزار دستگاه خودرو توليد مي كرد.
براي افزايش ميزان توليد در شركت تويوتا، فرايند توليد به يك دگرگوني ژرف نياز داشت. اين دگرگوني از طريق شتابان كردن آهنگ توليد ايجاد نشد. بلكه باتوجه به مجموعه اي از اقدامات فني محقق گرديد. زيرا براي ژاپني ها امكان ايجاد كارخانه هاي گسترده و پهناور وجود نداشت. چرا كه آنها با مشكل كمبود زمين روبرو بودند و شايد اين يكي از دلايل شكل گيري سيستم توليد انعطاف پذير بود. اين حقيقت را تاي چي او كانو سرمهندس تويوتا در سال 1950 هنگام بازديدش از كارخانه فورد واقع در ديترويت عيان كرد. اما اين مهندس زيرك ژاپني به خوبي آگاه بود كه با بهبود فرايند توليد آنها قادرند از گستردگي واحدهاي توليد تا حد چشم گيري جلوگيري كنند. در اين مورد نويسنده كتاب ماشيني كه جهان را دگرگون كرد اعتقاد دارد، حتي در دهه 90 نيز كارخانه هاي خودروسازي شيوه هاي سنتي توليد انبوه را به كار مي گيرند. بنابراين 20 درصد از فضا و وسعت كارخانه و 25 درصد از نيروي كار صرف شده به علت غلط بودن شيوه هاي توليد به هدر مي رود.
مزيت رقابتي توليد انعطاف پذير
يكي از ارزشهاي محيطي در صحنه رقابت بين المللي، توانايي خلق مزيت نسبي و مزيت رقابتي در محيط پويا و پرتحول صنعت امروزي است. در اين رابطه استفاده از سيستم هاي بهبوديافته و منعطف در محصولات و فرآيند توليد مورد تاكيد بوده و براي نائل شدن بدان توجه مستمر به كيفيت و نيازهاي مشتريان اجتناب ناپذير است. بنابراين براي اينكه سازمانها و به خصوص شركتهاي صنعتي بتوانند به محيط پويا و پيچيده خود پاسخ بدهند، بايد قادر باشند كه اين ارزشهاي محيطي را وارد سازمان كنند و با فراگيركردن اجراي مستمر، آن را به صورت يك پيش فرض اساسي و ارزش درون سازماني درآورند. به عبارتي بهبود و نوآوري و ايجاد انعطاف در توليد كه نوعي تغيير استراتژيك در يك سازمان است را به عنوان يك ارزش حياتي به صورت نهادي درآورند.
فرمت فایل : Word ( قابل ویرایش )
تعداد صفحات : 92


مدیریت تولید و عملیات


سیستم های تولید انعطاف پذیر


تحقیق سیستم های تولید انعطاف پذیر


دانلود تحقیق در مورد سیستم های تولید انعطاف پذیر


دانل?


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ليست چكيده پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي در يك نگاه (بخش سوم)

ليست چكيده پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي در يك نگاه (بخش سوم)

آدام اسميت و تقسيم کار - hajarian.com

آدام اسميت وتقسيم کار(تخصص گرايي) تاريخ واقعی تولد آدام اسميت نامعلوم است اما با این ...

خودپنداره | معرفت

بررسي اثربخشي درمان شناختي ـ رفتاري مبتني بر پيش فرض هاي خداپنداره، خودپنداره و آخرت ...

golestan.fit.ac.ir

اصلاحات تکمیلی مربوط به تایپ پایان ‌ نامه. قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد، آنچه ...

مقدمه: - ssu.ac.ir

پيام هاي بهداشتي شامل آن ... معتقدند كه آسيب پذير ... بر سيستم ايمني تاثير مي ...

مقدمه: - ssu.ac.ir

پيام هاي بهداشتي شامل آن ... معتقدند كه آسيب پذير ... بر سيستم ايمني تاثير مي ...

صفحه اصلی | پایا افزار

پايان تمام محدوديت‌ها. با استفاده از راهكارهای پويا و انعطافپذير، فرايندهای ...

مقدمه: - ssu.ac.ir

پيام هاي بهداشتي شامل آن ... معتقدند كه آسيب پذير ... بر سيستم ايمني تاثير مي ...

خودپنداره | معرفت

بررسي اثربخشي درمان شناختي ـ رفتاري مبتني بر پيش فرض هاي خداپنداره، خودپنداره و آخرت ...

خودپنداره | معرفت

بررسي اثربخشي درمان شناختي ـ رفتاري مبتني بر پيش فرض هاي خداپنداره، خودپنداره و آخرت ...

نقاشی ساختمان | نقاشی ساختمان | بلکا | کاتالوگ بلکا ...

نقاشی ساختمان قلی پور را با نام بابک و با شماره 09127680354بشناسید 

صفحه اصلی | پایا افزار

پايان تمام محدوديت‌ها. با استفاده از راهكارهای پويا و انعطافپذير، فرايندهای ...

سیستم تولید انعطاف پذیر Flexible Manufacturing System (FMS)

سیستم تولید انعطاف ... كه كاربرد سيستم توليد انعطاف پذير موجب ... ريزي سيستم هاي ...

خودپنداره | معرفت

بررسي اثربخشي درمان شناختي ـ رفتاري مبتني بر پيش فرض هاي خداپنداره، خودپنداره و آخرت ...

پایان نامه مهندسی برق | ايران متلب

رشته مهندسی برق به مطالعه و بررسی مباحث مرتبط با الکترونیک، الکتریسیته و مغناطیس می ...

مقالات ISI سیستم های تولید انعطاف پذیر : 187 مقاله انگلیسی ...

امروزه انعطاف پذیری در تولید به تولید با بها و هزینه ی معقولانه و بهبود دادن تولیدات به بالاترین کیفیت که بتواند به سرعت به دست مشتری ها برسد، معنی شده است.

آدام اسميت و تقسيم کار - hajarian.com

آدام اسميت وتقسيم کار(تخصص گرايي) تاريخ واقعی تولد آدام اسميت نامعلوم است اما با این ...

آدام اسميت و تقسيم کار - hajarian.com

آدام اسميت وتقسيم کار(تخصص گرايي) تاريخ واقعی تولد آدام اسميت نامعلوم است اما با این ...

مادرید - iripo.ssaa.ir

هزینه های ثبت بین المللی علامت تجاری . الف) هزینه ثبت اظهارنامه بین المللی طبق مقررات ...

سيستم توليد انعطاف پذير-فروشگاه كتاب صانعي

كتاب صانعي خريد كتاب دانشگاهي را با ما تجربه كنيد فروشنده كتاب دانشگاهي در حوزه هاي ...

مقالات ISI سیستم های تولید انعطاف پذیر : 187 مقاله انگلیسی ...

امروزه انعطاف پذیری در تولید به تولید با بها و هزینه ی معقولانه و بهبود دادن تولیدات به بالاترین کیفیت که بتواند به سرعت به دست مشتری ها برسد، معنی شده است.

پایان نامه مهندسی برق | ايران متلب

رشته مهندسی برق به مطالعه و بررسی مباحث مرتبط با الکترونیک، الکتریسیته و مغناطیس می ...

نقش تكنولوژي در بهبود عملكرد سيستم توليد انعطاف پذير ...

‫عنوان مقاله‪:‬‬ ‫نقش تكنولوژي در بهبود عملكرد سيستم توليد انعطاف ...

خودپنداره | معرفت

بررسي اثربخشي درمان شناختي ـ رفتاري مبتني بر پيش فرض هاي خداپنداره، خودپنداره و آخرت ...

سیستم تولید انعطاف پذیر Flexible Manufacturing System (FMS)

سیستم تولید انعطاف ... كه كاربرد سيستم توليد انعطاف پذير موجب ... ريزي سيستم هاي ...

مقدمه: - ssu.ac.ir

پيام هاي بهداشتي شامل آن ... معتقدند كه آسيب پذير ... بر سيستم ايمني تاثير مي ...

مقدمه: - ssu.ac.ir

پيام هاي بهداشتي شامل آن ... معتقدند كه آسيب پذير ... بر سيستم ايمني تاثير مي ...

صفحه اصلی | پایا افزار

پايان تمام محدوديت‌ها. با استفاده از راهكارهای پويا و انعطافپذير، فرايندهای ...

دانلود پاورپوینت مديريت استراتژيك - 184 اسلاید

بررسی رابطه ی رابطه ی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش سهام داری با توجه به ساختار مالکیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پاورپوینت ویتامین D - بیست و شش اسلاید

پاورپوینت درباره آشنایی کامل با برنامه نویسی همروند

اقدام پژوهی چگونه توانستم کم رویی ستاره را کاهش دهم

تحقیق درمورد استارت موتورهاي جت وتوربيني

عيب يابي الكتريكي 28 ص

چوب و کاربرد های آن

تحقیق در مورد زنبور عسل

كارآموزي مهندسي كشاورزي گياه پزشكي، شهرداري منطقه 19 تهران.