دانلود رایگان


مبانی نظری وپیشینه پژوهش رابطه بین توسعه منابع انسانی و رضایت شغلی کارکنان - دانلود رایگاندانلود رایگان فروشگاه جامع تحقیقات کامپیوتری , مبانی نظری و مقالات دانشجویی

دانلود رایگان مبانی نظری وپیشینه پژوهش رابطه بین توسعه منابع انسانی و رضایت شغلی کارکنان مبانی نظری وپیشینه پژوهش رابطه بین توسعه منابع انسانی و رضایت شغلی کارکنان
بصورت ورد ودر85صفحه
دارای منابع وپیشینه کامل
1-2: مقدمه 1
2-2: مفهوم توسعه منابع انسانی 2
1-2-2: پیشنه تاریخی توسعه منابع انسانی 4
2-2-2: تعاریف و مفاهیم توسعه منابع انسانی 10
1-2-2-2: سطوح تجزیه و تحلیل در توسعه منابع انسانی12
2-2-2: مدل های توسعه منابع انسانی 15
1-2-2-2: مدل هاي عقلايي توسعه ي منابع انساني 19
2-2-2-2: مدل هاي طبيعي توسعه ي منابع انساني 22
-2-2-2:توسعه ي منابع انساني براساس نقاط مرجع استراتژيك27
4-2-2-2: رویکرد باز و بسته به توسعه منابع انسانی27
1-4-2-2-2: توسعه ي منابع انساني مشتق شده از نياز29
2-4-2-2-2: توسعه ي منابع انساني مشتق شده از فرصت29
3-4-2-2-2: توسعه ي منابع انساني مشتق شده از قابليت ها29
5-2-2-2: مدل I-A توسعه منابع انسانی29
1-5-2-2-2: هم آهنگ سازي 30
2-5-2-2-2: موفقيت 30
3-5-2-2-2: انطباق 30
6-2-2-2: فلسفه توسعه منابع انسانی 31
3-2: اجزاء توسعه منابع انسانی 32
1-1-3-2: تعریف و پیشینه تاریخی آموزش 32
2-1-3-2: آموزش کارکنان و توسعه منابع انسانی 32
3-1-3-2: فلسفه آموزش منابع انسانی 38
4-1-3-2: اصول عام آموزش منابع انسانی 38
5-1-3-2: اصول حاکم بر نطام آموزش منابع انسانی در سازمانها39
6-1-3-2: نقش آموزش کارکنان در بهبود عملکرد آنها39
7-1-3-2: شاخص های مؤثر در آموزش کارکنان 40
2-3-2: توسعه شایستگی های کارکنان 41
1-2-3-2: تعریف شایستگی 41
2-2-3-2: پیشینه تاریخی شایستگی ها 42
3-2-3-2: ابعاد و شاخص های شایستگی کارکنان 42
4-2-3-2: الگوهای شایستگی 43
5-2-3-2: انواع الگوهای شایستگی 43
3-3-2: تبادل و تسهیم اطلاعات با کارکنان 44
1-3-3-2: توسعه همکاری 45
2-3-3-2: فراهم آوردن اطلاعات لازم 45
3-3-3-2: مشارکت همگان در اطلاعات 44
4-3-2: توانمند سازی کارکنان 45
1-4-3-2: تعریف توانمند سازی کارکنان 46
2-4-3-2: پیشینه تاریخی توانمند سازی 49
3=4=3=2: رویکردهای توانمند سازی کارکنان 51
1-3-4-3-2: رویکرد مکانیکی 51
2-3-4-3-2: رویکرد ارگانیکی 51
4-4-3-2: شاخص های توانمندسازی کارکنان 53
5-4-3-2: مزایای توانمند سازی 54
4-2: مفهوم رضایت شغلی کارکنان 54
1-4-2: رضایت شغلی 54
2-4-2: تعاریف و مفاهیم رضایت شغلی 55
3-4-2: رویکردهای اساسی به رضایت شغلی 57
1-3-4-2 الگوی سنتي 58
2-3-4-2- الگوی روابط انساني 58
3-3-4-2- الگوی منابع انساني 58
4-4-2: رویکرد انگيزش در رضایت شغلی 58
1-4-4-2: تئوری های محتوايي انگیزش 59
2-4-4-2: تئوری دو عاملی هرز برگ 59
3-4-4-2: تئوری سلسله ‏مراتب نيازهاي مازلو 60
4-4-4-2: تئوری نیازهای مک کللند 60
5-4-4-2: تئوری ای . آر. جی 61
6-4-4-2: تئوری مك گريگور 61
7-4-4-2: تئوری های فرآيندي انگیزش 62
8-4-4-2: تئوری انتظار- ارزش 62
9-4-4-2: تئوری تقویت 62
10-4-4-2: تئوری برابري 62
5-4-2: تئوری های معاصر 63
1-5-4-2 : تئوری هدفگذاری 63
2-5-4-2 : تئوری اسناد 63
3-5-4-2 : - رویکرد عوامل اثرگذار بر رضایت شغلی 64
6-4-2 : - عوامل سازماني 64
1-6-4-2 حقوق و دستمزد 64
2-6-4-2: ترفیعات 66
3-6-4-2 : خط مشي‏هاي سازماني 66
7-4-2: عوامل محيطي 66
1-7-4-2: سبك سرپرستي 67
2-7-4-2: گروه كاري 67
3-7-4-2: شرایط کاری 67
4-7-4-2: ماهيت کار 68
8-4-2: عوامل فردي 69
1-8-4-2- کاربرد مهارت 69
2-8-4-2- سابقه خدمت 69
3-8-4-2- سطح تحصیلات 69
9-4-2- پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی 69
1-9-4-2- پیامدهای رضایت شغلی 69
2-9-4-2- افزايش بهره وري فرد 69
3-9-4-2- افزايش روحيه فرد 69
4-9-4-2- تعهد سازماني فرد 70
5-9-4-2- تضمين سلامت فيزيكي و ذهني فرد 70
6-9-4-2- افزايش رضايت از زندگي 70
7-9-4-2- افزايش سرعت آموزش مهارت هاي جديد شغلی 70
10-4-2- پیامدهای عدم رضایت شغلی 70
1-10-4-2- تشويش 70
2-10-4-2- غيبت كاري 70
3-10-4-2- تاخير در كار 71
4-10-4-2- ترك خدمت: 71
5-10-4-2- فعاليت اتحاديه 71
6-10-4-2- بازنشستگي زودرس 71
بخش دوم
5-2: پیشینه تاریخی تحقیق 72
1-5-2: تاريخچه مطالعات و تحقيقات انجام‏گرفته پيرامون رضايت شغلی 73
2-5-2: سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته در زمينه رضایت شغلی 73
9-1- مروري بر مطالعات مربوط در خارج از ايران 74
9-2- مروري بر مطالعات مربوط در داخل ايران 75
6-2: جمع بندی ادبیات پژوهش 76
1-6-2: آموزش و رضایت شغلی 76
2-6-2: شایستگی کارکنان و اعتماد 77
3-6-2: تبادل و تسهیم اطلاعات و رضایت شغلی 77
4-6-2: توانمند سازی و رضایت شغلی 78
7-2: نتیجه گیری از ادبیات تحقیق 79
6: منابع و مأخذ82
مبانی نظری توسعه منابع انسانی


مبانی نظری رضایت شغلی


توسعه منابع انسانی


رضایت شغلی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


رحمانی

پاورپوینت در مورد مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در Robotics -اسلاید 27

مقاله درباره تاريخچه ايذه

تحقیق درمورد تولید انرژی الکتریکی

دانلود فایل تحقیق سيستم پشتيبان براي برنامه‌ريزي شبكه‌هاي توزيع..

دانلود پاورپوینت در مورد تـقـارن.

طرح کارآفرینی كسب و كار شركت كامپيوتري

پاورپوینت زبان آموزی کلاس اوّل مبحث تشدید

قلب مصنوعي

تحقیق آماده کهکشان راه شیری